Start / Aktuellt / Magistraternas gamla befolkningsuppgifter blir elektroniska

Magistraternas gamla befolkningsuppgifter blir elektroniska

29.10.2012

De gamla befolkningsuppgifter som finns hos magistraterna digitaliseras i slutet av år 2013. Det material som ska digitaliseras består av familjeblad och personförteckningar. Gamla uppgifter i pappersform används bl.a. vid släktutredningar som krävs i samband med bouppteckningar, eftersom uppgifterna för personer som avlidit innan 1964 inte finns sparade i befolkningsdatasystemet. Det tar tid att behandla material i pappersform, och en övergång till digital hantering skulle påskynda släktutredningsarbetet vid magistraterna. Digitaliseringen säkrar även hållbarheten för material som delvis är i dåligt skick.

En magistratenhets material i pappersform flyttas åt gången för digitalisering vid Riksarkivet i Helsingfors under cirka tre veckors tid. Under den tiden kan magistratsenheten inte göra några släktutredningar. Materialöverföringarna mellan Riksarkivet och magistraterna och det egentliga digitaliseringsarbetet orsakar förseningar i släktutredningarna vid de magistratsenheter som får sitt material digitaliserat.

För koordineringen och framåtskridandet av digitaliseringen ansvarar ett digitaliseringsprojekt där Regionförvaltningsverket i Östra Finland, Befolkningsregistercentralen, magistraterna och Riksarkivet deltar. Projektet finansieras av finansministeriets anslag till enheten för styrning och utveckling av magistrater som lyder under Regionförvaltningsverket i Östra Finland.

Tilläggsinformation:

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Enheten för styrning och utveckling av magistrater
Harri Karhunen
ordförande för digitaliseringsprojektets ledningsgrupp
harri.karhunen(at)avi.fi
tel. 0295 016 874

Befolkningsregistercentralen
Reko-Aleksi Renvik
projektledare för digitaliseringsprojektet
reko-aleksi.renvik(at)vrk.fi
tel. 0295 535 289