Start / Aktuellt / Magistraternas avgifter ändras

Magistraternas avgifter ändras

Avgifterna för magistraternas prestationer ändras i början av 2017. Avgifterna för förmyndarverksamhetens intressebevakartjänster stiger med ungefär 2 % och avgifterna för informationstjänster och för notarius publicus prestationer stiger med 1–3 euro. Avgifterna för person-. familje- och arvsrättsliga tjänster stiger med ungefär 11 %. De nya avgifterna baserar sig på finansministeriets förordning av den 21 december 2016 om avgifter för magistraternas prestationer år 2017. Förordningen är i kraft till utgången av 2017.