Start / Aktuellt / Magistrater slås ihop vid ingången av 2012

Magistrater slås ihop vid ingången av 2012

Antalet magistrater minskar från 24 till 11 år 2012. Statsrådet stadfäste den 10 mars 2011 en förordning som gäller magistraternas verksamhetsområden. Sammanslagningen av magistraterna har inte några direkta personalkonsekvenser med undantag av uppdraget som chef för en magistrat.

Enheterna vid de nuvarande magistraterna kommer att bli kvar på samma orter. Från och med den 1 januari 2012 kommer Finland att ha följande magistrater:

  • Magistraten i Västra Nyland kommer att ha enheter i Esbo, Lojo och Raseborg
  • Magistraten i Östra Nyland kommer att ha enheter i Vanda, Borgå och Hyvinge.
  • Magistraten i Sydöstra Finland kommer att ha enheter i Kouvola, Kotka och Villmanstrand. Magistraten har dessutom ett kontor i Imatra.
  • Magistraten i Tavastland kommer att ha enheter i Tavastehus och Lahtis.
  • Magistraten i Sydvästra Finland kommer att ha enheter i Åbo, Salo, Nystad, Väståboland, Björneborg och Raumo. Magistraten har dessutom kontor i Loimaa och Hvittis.
  • Magistraten i Inre Finland kommer att ha enheter i Jyväskylä, Tammerfors, Jämsä och Saarijärvi. Magistraten har dessutom kontor i Akaa och Mänttä-Vilppula.
  • Magistraten i Västra Finland kommer att ha enheter i Vasa, Karleby och Seinäjoki. Magistraten har dessutom kontor i Jakobstad och Kristinestad.
  • Magistraten i Östra Finland kommer att ha enheter i Kuopio, S:t Michel, Joensuu, Juuka, Nyslott och Idensalmi. Magistraten har dessutom kontor i Pieksämäki och Varkaus.
  • Magistraten i Norra Finland kommer att ha enheter i Uleåborg, Kajana och Brahestad. Magistraten har dessutom kontor i Pudasjärvi och Ylivieska (fr.o.m. 1.7.2011).
  • Magistraterna i Helsingfors och i Lappland fortsätter som självständiga magistrater.

Finansministeriet tillsatte i februari 2010 en arbetsgrupp för att utreda ändamålsenligheten och utvecklingsbehoven hos magistraternas verksamhetsområdesindelning. Reformeringen av magistraternas verksamhetsområdesindelning baserar sig på arbetsgruppens förslag. Sammanslagningen av magistrater förbättrar magistraternas effektivitet samt tillgången till och kvaliteten hos servicen, eftersom resurserna kan utnyttjas effektivare inom en större magistrathelhet.

Ytterligare information ges av regeringsråd Leena Lehtonen, tfn 040 507 9731 och överinspektör Miira Lehto, tfn 040 770 9689