Start / Aktuellt / Magistaterna i Nyland slås samman från och med den 1.1.2016

Magistaterna i Nyland slås samman från och med den 1.1.2016

Magistraterna i Helsingfors, Östra Nyland och Västra Nyland slås vid ingången av nästa år samman till magistraten i Nyland. Statsrådet godkände den 8 oktober 2015 en förordningsförändring som gäller sammanslagningen av magistraterna

Kundservicen fortsäter vid de nuvarande serviceställena

Magistraternas servicenätverk förblir oförändrat. Efter sammanslagningen kan kunderna sköta sina ärenden vid vilket som helst av magistraten i Nylands sju serviceställen.   

Kunderna har även nytta av att en större magistrat kan ordna servicen på ett flexiblare sätt. Sammanslagningen av magistraterna och effektiviseringen av verksamheten underlättar betjäningen av den ökande befolkningen i området samtidigt som magistratens sammanlagda personal minskar på grund av besparingarna inom statsekonomin.

Sammanslagningen påverkar inte magistratens personaltal, med undantag av magistraternas och ansvarsområdenas chefer som minskar till antalet.

Sammanslagningen beräknas generera årliga besparingar på ca 300 000 euro.

Utredning över konsekvenserna med en eventuell sammanslagning av magistraterna i Helsingfors, Östra Nyland och Västra Nyland (på finska)

Ytterligare information:

Jaana Salmi, överinspektör, tfn 02955 30003, jaana.salmi@vm.fi
Pia Nykvist-Lindström, överinspektör, tfn 02950 16879, pia.nykvist-lindstrom@avi.fi