Start / Aktuellt / Landets alla röstningsställen som karttjänst - Röstningsställenas adress på webben

Landets alla röstningsställen som karttjänst - Röstningsställenas adress på webben

1.4.2011

De allmänna förhandsröstningsställena och valdagens röstningsställen i riksdagsvalet samt deras adresser och öppettider finns i den kartbaserade tjänsten om röstningsställen på Befolkningsregistercentralens webbsidor. Tjänsten, som är avgiftsfri, finns på adressen www.vrk.fi/sv.

Förhandsröstningsställen

Kommunens alla allmänna förhandsröstningsställen visas då man väljer kommunens namn i kommunförteckningen och klickar på ”Sök”. Förhandsröstningsställena visas som gula bollar på kartan. Då man klickar på bollarna, visas respektive förhandsröstningsställes adress och öppettider.

Man kan även söka förhandsröstningsställen på basis av adressen. Du hittar det röstningsställe som ligger nära Ditt hem eller Din arbetsplats genom att välja kommun och sedan ange gatuadressen.

Valdagens röstningsställe

Valdagens röstningsställe visas på kartan då man anger sin kommun och sin gatuadress. På den egentliga valdagen kan man rösta endast på det röstningsställe som anges på rösträttskortet. Då man anger sin hemkommun och den adress där man bodde permanent 25.2.2011, visas röstningsstället som en gul boll på kartan. Då man klickar på bollen, visas röstningsställets adress.

Tilläggsinformation:

Chef för informationstjänster Timo Salovaara, tfn 09 2291 6551, 050 344 3111