Start / Aktuellt / Koordinatdatasystemet i befolkningsdatasystemet ändras 16.11.2012

Koordinatdatasystemet i befolkningsdatasystemet ändras 16.11.2012

Befolkningsregistercentralen övergår 16.11.2012 vid presentation av lägesdata för byggnader i EUREF-systemet att använda plankoordinater i enlighet med ETRS-TM35FIN. Detta koordinatsystem ingår i det europeiska ETRS89-systemet.

Övergången till det gemensamma EUREF-koordinatsystemet underlättar hanteringen av lägesdata mellan nationella lägesdatamaterial och möjliggör ett bättre sambruk av olika länders lägesdata. Övergången till det nya koordinatsystemet baserar sig i Finland på statens och kommunernas anvisningar för den offentliga dataförvaltningen JHS 153 och 154.

I Finland används befolkningsdatasystemets koordinatdata inom karttjänster och vid miljöplanering.

Hanteringen av befolkningsdatasystemets byggnads- och lägenhetsdata förnyas genom Befolkningsregistercentralens utvecklingsprojekt RaKi. Du får mer information om projektet med e-post via adressen: raki.hanke@vrk.fi.

Mer information om plankoordinatsystemet ETRS-TM35FIN:

http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/node/8112