Start / Aktuellt / Handläggning av alla bostadsaktiebolagsärenden på PRS från den 1 september 2015

Handläggning av alla bostadsaktiebolagsärenden på PRS från den 1 september 2015

Magistraternas uppdrag i bostadsaktiebolagsärenden överfördes till Patent- och registerstyrelsen (PRS) den 1 september. Hittills har etablerings- och ändringsanmälningar för bostadsaktiebolag i huvudsak handlagts av magistraten på bostadsaktiebolagets hemort, medan PRS har behandlat ärenden som gäller minskning av aktiekapital och andra specialfall.

Om en ansökan eller anmälan som har lämnats in till någon av magistraterna inte har handlagts före slutet av augusti, har den automatiskt överförts till PRS för handläggning.

Det finns följande sätt att sköta dina bostadsaktiebolagsärenden:

  • På nätet: Anmäl ändringar i bostadsaktiebolagets kontaktuppgifter och ansvarspersoner i FODS-tjänsten. Köp ett elektroniskt handelsregisterutdrag för bostadsaktiebolaget i PRS Virre-tjänst.
  • Per post: Skicka din handelsregisteranmälan till: PRS-Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors

Närmare anvisningar finns på vår webbplats prh.fi. Vid behov ger handelsregistrets rådgivning ytterligare information (tfn 029 509 5900).