Start / Aktuellt / Farkostregistrets kungörelseförfarande har inletts

Farkostregistrets kungörelseförfarande har inletts

5.11.2010

Farkostregistrets kungörelseförfarande har inletts med kungörelsen som publicerades i Officiella tidningen den 5.11.2010, och avslutas den 5.5.2011. Under den här tiden är det ännu möjligt att granska registeruppgifterna. Efter kungörelseförfarandets avslutande kommer ogranskade farkoster att avlägsnas ur registret.

En lista över de registerbeteckningar som inte blivit granskade före 1.10.2010 finns på vår webbsida under länken Farkostregistret.

listan kan du kontrollera om din egen båt finns bland de båtar vars uppgifter fortfarande är ogranskade och vilka efter kungörelseförfarandet kommer att avlägsnas ur registret.

Listan finns också till påseende i magistraterna under magistratens öppethållningstid. Magistraternas adressuppgifter finns på webbsidan under fliken Kontaktinformation.

Lagen om farkostregistret

Lagen om farkostregistret trädde i kraft den 1.10.2007. Enligt lagen skulle registeruppgifterna för båtar som registerförts före nämnda tidpunkt uppdateras i överensstämmelse med den nya lagen inom tre år efter att lagen trätt i kraft, alltså före den 1.10.2010.

Registrering av farkost

Registreringsblanketten, som även används vid granskning av uppgifterna, finns på vår webbsida under fliken Blanketter.

Den ifyllda blanketten jämte eventuella bilagor ska inlämnas till magistraten. Anmälan kan också skickas till magistraten per post, fax eller som e-postbilaga. Magistraterna hjälper vid behov till med att fylla i registreringsanmälan och med registreringen av farkosten.

Vilka farkoster ska registreras?

I farkostregistret, som upprätthålls av magistraterna, ska alla minst 5,5 meter långa motor- eller segelbåtar samt alla farkoster med en motoreffekt på minst 15 kW (över 20 hästkrafter) registerföras. Över registreringen utfärdas ett registreringsbevis, som alltid bör medföras då farkosten är i användning. Dessutom ska en registerbeteckning som överensstämmer med den i registreringsbeviset fästas på farkosten.

Ifall ägaren av farkosten försummar sin skyldighet att registrera sin farkost och denna farkost används i vattentrafik utan registreringsbevis, kan ägaren påföras ordningsbot.

Uppgifter som registreras i farkostregistret

Om vilka uppgifter som ska anmälas till farkostregistret stadgas detaljerat i statsrådets förordning. De uppgifter som ska registreras är bl.a. ägarens personuppgifter, farkostens typ, märke och modell, överbyggnad, byggnadsår samt ibruktagningsår.

Varför upprätthålls farkostregistret?

Farkostregistret upprätthålls i syfte att förbättra säkerheten till sjöss, minska miljöolägenheterna, stöda övervaknings- och räddningsverksamheten, samt för vattenområdes- och beredskapsplaneringen.

Tilläggsuppgifter:

Magistraterna