Start / Aktuellt / Från början av mars kan samkönade par vigas på magistraterna

Från början av mars kan samkönade par vigas på magistraterna

Ändringar i äktenskapslagen och lagen om registrerat partnerskap träder i kraft i början av mars. Därefter är det inte längre möjligt att registrera ett partnerskap i Finland, utan personer av samma kön kan ingå äktenskap.

Prövning av hinder mot äktenskap

Magistraterna börjar viga samkönade par till äktenskap från och med den 1 mars 2017. Innan vigseln till äktenskap kan förrättas bör hinder mot äktenskapet undersökas. Hindersprövningen räcker sju dagar. Hindersprövningen för både äktenskap och registrering av partnerskap är i kraft i fyra månader. Efter att ändringarna till äktenskapslagen trätt i kraft genomförs hindersprövningen på samma sätt för både par av samma och par av olika kön.

Innan ändringarna till äktenskapslagen trätt i kraft kan par av samma kön be magistraten om hindersprövning så att den genomförs som hindersprövning för registrering av partnerskap. Intyg som getts över hindersprövning för registrering av partnerskap likställs med intyg över hindersprövning för äktenskap. Därmed kan samkönade par vigas genast den 1 mars 2017 om intyget över hindersprövning för registrering av partnerskap är i kraft vid tidpunkten för vigseln.

Omvandling av registrerat partnerskap till äktenskap

Från början av mars kan par som lever i ett registrerat partnerskap som registrerats i Finland omvandla sitt partnerskap till äktenskap om de så vill. Paret ska tillsammans lämna in en anmälan om detta till magistraten. Det registrerade partnerskapet fortsätter som äktenskap från och med anmälningsdatumet. Det är inte obligatoriskt att omvandla ett registrerat partnerskap till äktenskap, utan om paret så vill kan de fortsätta i sitt registrerade partnerskap. Det registrerade partnerskapets rättsverkan gäller fortsättningsvis.

Anmälan om omvandling av i Finland registrerat partnerskap till äktenskap

Efternamn

När ett registrerat partnerskap omvandlas till äktenskap kan makarna med samma anmälan meddela att de vill ta någotdera efternamnet som gemensamt efternamn. Det gemensamma efternamnet kan inte vara ett namn som ena parten fått i och med äktenskap eller registrerat partnerskap. Om den ena makens/makans namn ändras i och med att paret tar ett gemensamt efternamn kan hen även ta det efternamn som hen senast haft som ogift eller som hen har vid anmälningstillfället i personligt bruk framför det gemensamma efternamnet (s.k. dubbelt efternamn). I dessa fall är det avgiftsfritt att byta efternamn.

I fortsättningen kan samkönade par då de ingår äktenskap i samband med vigseln meddela att de tänker ta ett gemensamt namn, eller så kan den ena av makarna ta i bruk ett dubbelt efternamn. Det är avgiftsfritt att byta efternamn i samband med vigsel.

Ytterligare information

Magistraterna ger ytterligare information om ovannämnda förfaranden.