Start / Aktuellt / Flexibilitet till flyttanmälningar

Flexibilitet till flyttanmälningar

30.12.2010

De regionala begränsningarna till magistraternas behörighet när anteckningar om hemkommun görs slopas i början av 2011. Registeranteckning i befolkningsdatasystemet om flyttningsanmälan och anmälan om flyttning till utlandet får göras av vilken magistrat som helst oberoende var personen som gjort anmälan är bosatt eller har varit bosatt.

Ändringen av bestämmelserna i lagen om hemkommun utvidgar möjligheterna att fördela och utjämna arbetsmängden mellan magistraterna. Noggrannare bestämmelser om fördelningen av uppgifterna ska ges genom finansministeriets förordning.

Länk:
Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om hemkommun