Start / Aktuellt / Farkostregisterbeteckningar som blivit lediga genom kungörelseförfarande

Farkostregisterbeteckningar som blivit lediga genom kungörelseförfarande

Det av farkostregistret den 5 november 2010 i Officiella tidningen publicerade kungörelseförfarandet avslutades den 5 maj 2011, efter detta avfördes ogranskade farkoster ur farkostregistret.

Registerbeteckningar från båtar som avregistrerats kan från och med den första oktober 2011 på nytt tas i bruk i form av specialbeteckningar mot tilläggsavgift.

Tidigare ägare till en farkost som avregistrerats genom kungörelseförfarandet kan genom detta förfarande på nytt få tillgång till farkostens tidigare registerbeteckning, förutsatt att man inte har hunnit ge den aktuella beteckningen till en annan farkost.

Registerbeteckningar kan inte reserveras i förväg.

Priset på en specialbeteckning mot tilläggsavgift

En specialbeteckning mot tilläggsavgift kostar 150 euro. Specialbeteckningens pris grundar sig på finansministeriets förordning om avgifter för magistraternas prestationer (1211/2010).

Du kan fråga din magistrat om beteckningar som blivit lediga.