Start / Aktuellt / Den svenskspråkiga flyttanmälningstelefonen får eget nummer

Den svenskspråkiga flyttanmälningstelefonen får eget nummer

Folkbokföringsförvaltningens och Postens gemensamma telefontjänst för flyttanmälan betjänar från måndag till fredag kl. 8.00 – 16.00. Lördagar och helgdagar är telefontjänsten stängd.  Den svenskspråkiga servicen har fått ett eget telefonnummer 0295 535 536. Telefonnumret till den finskspråkiga servicen är 0295 535 535. Samtalsavgiften bestäms enligt den lokalnätavgift som debiteras av respektive operatör eller enligt mobiltelefonavgiften. Kötiden är avgiftsbelagd. Per telefon ges alltid personlig betjäning.  

Flyttanmälan på internet

Flyttanmälan kan göras dygnet runt på internet på adressen www.flyttanmalan.fi eller www.posti.fi/flyttpost.

Flyttanmälan på blankett

Flyttanmälan kan även göras på en blankett som hämtas hos magistraten eller på posten. 

Adressuppgifterna håller kvalitet av högsta världsklass

Flyttanmälan kan enkelt och snabbt göras på Internet eller per telefon – nuförtiden görs flyttanmälan redan till ca 70 procent på elektronisk väg. Genom flyttanmälan underrättas befolkningsregistersystemet, myndigheterna, samt ett stort antal företag och samfund om adressförändringen. Genom att Posten samtidigt underrättas om den nya adressen säkerställs postutdelningen till den nya adressen. En förteckning över de organisationer som får uppgifter från befolkningsregistersystemet och Postens adressregister finns på adressen www.flyttanmalan.fi.

Adressuppgifterna i vårt land håller tack vare det gemensamma insamlingsförfarandet kvalitet av högsta klass i världen. Enligt genomförda tillförlitlighetsundersökningar har riktigheten i de permanenta adresserna hos befolkningsregistersystemet nått upp till 99 procent.

Tilläggsinformation:

Servicekoordinator Anne Torkkel-Naumanen, tfn 050 563 5712 eller 0295 535 310 och på internet www.vrk.fi/sv -> Flyttanmälan