Start / Aktuellt / Beslut om öppethållningstider av några enheten vid Magistraten i Västra Finland

Beslut om öppethållningstider av några enheten vid Magistraten i Västra Finland

Magistraten i Västra Finland beslutar i enlighet med förordning om öppethållandet av statens ämbetsverk (332/1994) 2 §, att magistratens enheter i Seinäjoki, Vasa, Karleby och Jakobstad öppnar sina enheter för besökskunder fr.o.m. 1.1.2013 om morgnarna kl. 9.00 och stänger kl. 16.15. Ämbetsverkets telefontjänst kan påbörjas redan fr.o.m. kl. 8.00. Ändringen av öppethållningstider påverkar varken till personalens arbetstid eller glidningsregler av arbetstid. Varje enhet svarar för informering i tidningarna inom sitt område samt magistratens enhet i Jakobstad för informering i magistraternas elektroniska kommunikationsmedel.

Tidigare beslut om öppethållningstider angående magistratens enhet i Kristinestad ändras inte i samband med detta beslut.

Med ändringen av öppethållningstider förenhetligas kundservice av magistratens enheter samt förbättras arbetstagarnas träffbarhet sinsemellan. Ändringen har behandlats i samarbetsgruppen av magistraten i Västra Finland 20.12.2012.

I Karleby 27.12.2012                                                     

Jari Taipale
chef för magistraten