Start / Aktuellt / Befolkningsregistercentralen och magistraterna meddelar: Problem vid postningen av meddelandena om rösträtt i kommunalvalet

Befolkningsregistercentralen och magistraterna meddelar: Problem vid postningen av meddelandena om rösträtt i kommunalvalet

Gäller personer som gjort flyttanmälan till magistraten på pappersblankett under tiden juni–september (före 7.9.2012) och flyttat till en kommun som hör till verksamhetsområdet för magistraten i Inre Finland eller magistraten i Östra Nyland. I slutet av detta meddelande finns en lista på kommunerna i fråga.

Alla röstberättigade vars adress finns i befolkningsdatasystemet borde senast fredag 5.10.2012 ha fått ett meddelande om sin rösträtt i kommunalvalet som hålls 28.10.2012. Sammanlagt har 4 307 881 meddelandekort skrivits ut och postats.

Uppgifterna i meddelandet om röstningskommun och röstningsställe på valdagen baserar sig på den adress som fredag 7.9.2012 fanns antecknad i befolkningsdatasystemet som den röstberättigades stadigvarande boendeadress. Uppgifterna om hemkommun och stadigvarande boendeadress antecknas på basis av personens egen flyttanmälan. Ifall ingen stadigvarande boendeadress finns, postas rösträttsmeddelandet till den röstberättigades postadress eller tillfälliga boendeadress, om någon sådan antecknats i befolkningsdatasystemet.

Befolkningsregistercentralen och magistraterna i Inre Finland och Östra Nyland har upptäckt vissa brister i behandlingsprocessen för flyttanmälningar. Bristerna har lett till att ca 350 flyttanmälningar som under tidsperioden 9.6–7.9.2012 gjorts per blankett inte har kunnat behandlas hos dessa magistrater. Därför har flyttanmälningarna inte heller kunnat beaktas vid uppgörandet av rösträttsregistret för kommunalvalet eller vid utskrivningen av meddelandekorten.

Magistraterna har nu behandlat största delen av de tidigare förbisedda flyttanmälningarna. I samband med behandlingen av flyttanmälningarna har samtidigt uppgifterna om röstningskommun och/eller röstningsställe på valdagen (röstningsområdet) korrigerats i rösträttsregistret. Den röstberättigade meddelas skriftligen om varje korrigering och orsaken till den.

Ifall magistratens Meddelande om rösträtt i kommunalvalet inte kommit fram senast fredag 5.10.2012 och den röstberättigade vet sig ha gjort flyttanmälan medelst pappersblankett under den ovan nämnda tidsperioden, bör han eller hon omedelbart kontakta magistraten för att kontrollera sin rösträtt. Magistraten kan då ge rösträttsuppgifterna per telefon och på begäran per post skicka ett skriftligt utdrag ur rösträttsregistret, ur vilket de nämnda uppgifterna framgår.

Ifall rösträttsmeddelandet kommit fram men uppgifterna är felaktiga, dvs. uppgifterna om rösträttskommun och/eller röstningsställe på valdagen stämmer inte överens med den tidigare gjorda flyttanmälan, bör den röstberättigade omedelbart kontakta magistraten för att kontrollera sin rösträtt.

Rösträttsregistret vinner laga kraft tisdag 16.10.2012 kl. 12. Efter detta kan inga ändringar längre göras i registret.

Magistraternas kontaktuppgifter:

www.magistraten.fi eller de lokala telefonkatalogerna

Verksamhetsområdet för magistraten i Inre Finland: Akaa, Birkala, Hankasalmi, Ikalis, Jämsä, Joutsa, Juupajoki, Jyväskylä, Kangasala, Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kihniö, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Kuhmoinen, Kyyjärvi, Laukaa, Lempäälä, Luhanka, Mänttä-Vilppula, Multia, Muurame, Nokia, Orivesi, Pälkäne, Parkano, Petäjävesi, Pihtipudas, Punkalaidun, Ruovesi, Saarijärvi, Sastamala, Tammerfors, Tavastkyro, Toivakka, Urjala, Uurainen, Valkeakoski, Vesilahti, Viitasaari, Virdois, Ylöjärvi, Äänekoski. 

Verksamhetsområdet för magistraten i Östra Nyland: Askola, Borgå, Borgnäs, Hyvinge, Kervo, Lappträsk, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Nurmijärvi, Pukkila, Träskända, Tusby, Vanda. 

BEFOLKNINGSREGISTERCENTRALEN 28.9.2012

Petri Kangas, servicechef
tfn 050 537 0086
e-post petri.kangas(at)vrk.fi