Start / Aktuellt / Befolkningsregistercentralen flyttar till nya lokaliteter

Befolkningsregistercentralen flyttar till nya lokaliteter

Befolkningsregistercentralen flyttar till nya lokaliteter i Fågelviken i Helsingfors.

Vår besöksadress är fr.o.m. 14.1.2013 Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors och vår postadress PB 123, 00531 Helsingfors. Befolkningsregistercentralen har på hösten 2012 övergått till statsförvaltningens gemensamma telefonnummersystem. Numret till Befolkningsregistercentralens växel är 0295 535 001.

Befolkningsregistercentralens enhet i Karleby fortsätter att arbeta i sina tidigare lokaliteter.

På grund av flyttningen ger Befolkningsregistercentralen den 11.1.2013 fr.o.m. kl. 9.00 endast service av jourkaraktär. I ärenden som gäller befolkningsdatasystemet ber vi att Ni tar kontakt med den lokala magistraten.

Ytterligare upplysningar:

Kommunikations- och marknadsföringschef Pirjo Koivunen, pirjo.koivunen@vrk.fi eller tfn 0295 535 353