Start / Aktuellt / Båtregistret har överförts från magistraten till Trafi

Båtregistret har överförts från magistraten till Trafi

Farkostregistret, i dagligt tal båtregistret, har överförts från magistraten till Trafi. Omställningen kräver inga åtgärder av båtägarna för alla nuvarande registeruppgifter överförs till Trafi automatiskt och alla dokument utfärdade av magistraten och båtarnas registerbeteckningar är giltiga också i fortsättningen. 

Ytterligare information på Trafis webbsidor www.trafi.fi/batregistret