Start / Aktuellt / Avgifterna till magistraterna ändras

Avgifterna till magistraterna ändras

Avgifterna till magistraterna ändras från och med ingången av 2015. Avgifterna för person-, familje- och arvsrättsliga prestationer höjs i genomsnitt med 4 procent och avgifterna för prestationer inom förmyndarverksamheten höjs i genomsnitt med 6 procent. Några andra avgifter höjs också måttfullt.

De nya avgifterna baserar sig på Finansministeriets förordning om avgifter för magistraternas prestationer åren 2015 och 2016 som träder i kraft den 1 januari 2015. Förordningen gäller till utgången av 2016. Syftet med avgiftshöjningarna är att korrigera kostnadsmotsvarigheten hos magistraternas avgiftsbelagda verksamhet.

Link: Finansministeriets förordning om avgifter för magistraternas prestationer åren 2015 och 2016