Start / Aktuellt / Auli Peltoniemi, chef för magistraten i Inre Finland, utnämns till chef för magistraten i Sydvästra Finland vid sidan av sin egen tjänst för tiden 1.1. – 31.3.2016

Auli Peltoniemi, chef för magistraten i Inre Finland, utnämns till chef för magistraten i Sydvästra Finland vid sidan av sin egen tjänst för tiden 1.1. – 31.3.2016

Enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland har utnämnt Auli Peltoniemi, chef för magistraten i Inre Finland, i enlighet med hennes samtycke till att vid sidan av sin egen tjänst sköta de uppgifter som hör till chefstjänsten på magistraten i Sydvästra Finland för tiden 1.1. – 31.3.2016.

Mer information:
Merja Koponen, enhetschef, tfn  029 501 6877, merja.koponen(at)avi.fi, Regionförvaltningsverket i Östra Finland.