Start / Aktuellt / Arbetsgrupp ska överväga ändringar i notarius publicus uppgifter

Arbetsgrupp ska överväga ändringar i notarius publicus uppgifter

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda behovet att ändra notarius publicus uppgifter. För närvarande sköts uppgifterna i praktiken av häradsskrivare vid magistraterna. Därtill kan tjänstemän vid beskickningar i utlandet sköta vissa uppgifter som hör till notarius publicus.

Notarius publicus uppgifter har förändrats på grund av elektronisk kommunikation och internationalisering, och en del av uppgifterna har blivit onödiga. Elektroniska tjänster och användning av digitala material har ökat, och allt fler uträttar sina ärenden utomlands.

Den gällande lagen har trätt i kraft år 1961 och behöver moderniseras. Arbetsgruppen har till uppgift att uppdatera förteckningen över notarius publicus uppgifter. Den ska överväga om en del av de uppgifter som nämns i lagen ska slopas och om det å andra sidan behövs nya bestämmelser om t.ex. åtgärder som hänför sig till elektroniska material, såsom textmeddelanden. Därtill ska arbetsgruppen överväga vilket som är det ändamålsenligaste sättet att styra notarius publicus verksamhet. För närvarande svarar flera myndigheter för styrningen. Bestämmelserna ska betraktas också i förhållande till ändringar i annan lagstiftning.

Arbetsgruppen ska slutföra sitt arbete före den 30 maj 2013.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, regeringsrådet Maaria Rubanin, tfn 02951 50140 arbetsgruppens sekreterare, lagstiftningsrådet Liisa Vanhala, tfn 02951 50282 och föredragande Anna Halonen, tfn 02951 50131
e-post: förnamn.efternamn@om.fi