Start / Aktuellt / Anmälan om utträde ur religionssamfund sker nu via magistratens webbtjänst

Anmälan om utträde ur religionssamfund sker nu via magistratens webbtjänst

På Maistraatti.fi-webbplatsen tas den 26 november 2015 i bruk en webbtjänst, där personen kan anmäla sitt utträde ur kyrkan eller ett annat religionssamfund. Tjänsten kräver autentisering med nätbankskoder, chipförsett identitetskort eller mobilcertifikat.  Elektronisk autentisering försvårar anmälningar om utträde som görs i trakasseringssyfte. 

I den nya tjänsten överförs data direkt till befolkningsdatasystemet, vilket minskar avsevärt det arbete som görs i magistraterna. Dataöverföringen sker allt snabbare, då det tidigare manuella arbetsskedet uteblir.  Besked om utträde förmedlas via tjänsten till religionssamfundet i fråga samt till skatteförvaltningen.