Start / Aktuellt / Ändringar i magistraternas och Skatteförvaltningens kundservice

Ändringar i magistraternas och Skatteförvaltningens kundservice

Kunderna kommer från och med ingången av september att få magistraternas och Skatteförvaltningens tjänster från ett och samma serviceställe i S:t Michel och Pargas. Under samma besök får man även tillgång till kommunens, TE-byråns och FPA:s kundservice samt Polisens tillståndstjänster. Den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice har beretts av Kundservice2014 -projektet som varit verksamt under finansministeriets ledning. Projektet är nu inne i piloteringsskedet. I september 2014 öppnas i S:t Michel, Pargas, Kiiminki, Saarijärvi och Pelkosenniemi kundserviceställen som tillhandahåller kommunens och statens viktigaste tjänster. Koordineringsgruppen för regionalisering förordade vid sitt möte den 12 juni 2014 tillfälligt nedläggande av magistraternas och Skatteförvaltningens serviceställen i S:t Michel och Pargas då piloteringen av den gemensamma kundservicen inleds. Piloteringen erbjuder kunderna möjlighet att utnyttja flera myndigheters tjänster under ett besök. Kunden erbjuds även allmän rådgivning om den offentliga förvaltningens tjänster och handledning i användningen av offentliga tjänster. Kunden får kontakt med en sakkunnig via distansförbindelse. I vissa fall kan sakkunniga även betjäna kunderna vid servicestället. Service erbjuds både på finska och på svenska.

Magistraternas egna serviceställen i Juuka och Kristinestad läggs ner.

Koordineringsgruppen för regionalisering förordade även nedläggningen av magistraten i Östra Finlands enhet i Juuka samt magistraten i Västra Finlands enhet i Kristinestad 2015. Nedläggningen motiveras med liten efterfrågan på service vid dessa enheter samt den fåtaliga personalen vid enheterna. Avsikten är att magistraternas kundservice i dessa kommuner i fortsättningen skulle erbjudas vid gemensamma kundserviceställen.

Kundservice2014-projektet http://www.vm.fi/vm/sv/05_projekt/013_kundservice/index.jsp
Förfrågningar:
Magistraterna:
Jaana Salmi, överinspektör, tfn 02955 30003
förnamn.eftternamn@vm.fi
Skatteförvaltningen:
Pirjo Korvola, kommunikationschef, tfn 020 612 3996
förnamn.efternamn@vero.fi