Start / Aktuellt / Ändrad tid för flyttanmälan per telefon

Ändrad tid för flyttanmälan per telefon

Folkbokföringsförvaltningens och Postens gemensamma telefontjänst för flyttanmälan betjänar från och med 1.10.2011 från måndag till fredag kl. 8 – 18. Lördagar och söndagar är telefontjänsten stängd.

Numret till den finskspråkiga telefontjänsten för flyttanmälan är 0200 71 000. Den svenskspråkiga telefontjänsten betjänar på nummer 0200 27 100. Samtalsavgiften bestäms enligt den lokalnätavgift som debiteras av respektive operatör eller enligt mobiltelefonavgiften. Kötiden är avgiftsbelagd. Per telefon ges alltid personlig betjäning.

Flyttanmälan på Internet

Flyttanmälan kan göras dygnet runt på Internet på adressen http://www.flyttanmalan.fi/ eller www.posti.fi/flyttpost.

Flyttanmälan på blankett

Flyttanmälan kan även göras på en blankett som hämtas hos magistraten eller på posten.

Adressuppgifterna håller kvalitet av högsta världsklass

Flyttanmälan kan enkelt och snabbt göras på Internet eller per telefon – nuförtiden görs flyttanmälan redan till ca 70 procent på elektronisk väg. Genom flyttanmälan underrättas befolkningsregistersystemet, myndigheterna, samt ett stort antal företag och samfund om adressförändringen. Genom att Posten samtidigt underrättas om den nya adressen säkerställs postutdelningen till den nya adressen. Adressförändringen gör att Posten till den nya adressen i en månads tid eftersänder alla postförsändelser som adresserats till den gamla adressen. En förteckning över de organisationer som får uppgifter från befolkningsregistersystemet och Postens adressregister finns på adressen http://www.flyttanmalan.fi/.

Adressuppgifterna i vårt land håller tack vare det gemensamma insamlingsförfarandet kvalitet av högsta klass i världen. Enligt genomförda tillförlitlighetsundersökningar har riktigheten i de permanenta adresserna hos befolkningsregistersystemet nått upp till 99 procent.

Tilläggsinformation:

Servicechef Leena Hynninen, tfn 050 336 8602 eller 09 2291 6734 och på Internet http://www.vrk.fi/ -> Flyttanmälan